Què és la venda de proximitat?

26 d'agost de 2021

La venda de proximitat, segell amb el que compta Praedium KYLATT, és la venda de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia.

La venda de proximitat es defineix com la venda de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia, o bé que han passat per algun procés d’elaboració o transformació, directament al consumidor final o mitjançant una persona intermediària. En aquest sentit, cal destacar dos conceptes: venda directa, que és la que es fa directament, i venda en circuit curt, que correspon a la que intervé una persona.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, a la qual està adherida el Molí d’Alcanó, pertanyent al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, per tal de potenciar la venda d’aliments procedents d’una explotació agrària ubicada a Catalunya.

Tots els productes adherits en aquesta normativa es poden identificar mitjançant el logotip de venda de proximitat, que simbolitza el recorregut de la venda mitjançant una fletxa que acaba amb quatre ratlles que representen el territori, i on també s’hi inclou el decret que regula aquesta activitat.

Dins d’aquest segell no s’hi poden trobar els productes recol·lectats en el medi natural, és a dir, que no provinguin d’una explotació, i l’autoconsum privat de la pròpia producció o dels productes d’elaboració pròpia. Així com tampoc la llet crua a granel i la carn d’animals que no hagin estat sacrificats en escorxadors autoritzats.

Llocs de venda

Els productes identificats amb el segell de Venda de proximitat es poden adquirir directament en una explotació, en agrobotigues de productors, en mercats locals, fires o altres llocs que no necessàriament siguin establiments, com els canals de venda online.

Quant a la venda de circuit curt, contempla la venda en establiments minoristes, agrobotigues que actuen com a intermediàries i establiments de turisme o restauració.

Més informació

Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.