Bases legals sorteig

 1. Empresa organitzadora de la promoció

L’empresa FRUITS DE PONENT, SCCL, amb domicili ctra. Vallmanya, km 1 25180 Alcarràs i identificada amb el número NIF F25284209 organitza el sorteig (Kylatt i Manoir Escape House) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents al territori espanyol (Península i Balears, quedant fora Canàries, Ceuta i Melilla), d’acord amb el que disposa a l’ apartat requisits de participació.

 • Dates de començament i finalització del concurs:

La promoció s’iniciarà el 5 d’abril de 2023 i finalitzarà el 17 d’abril de 2023 a les 23:59.

 • Regles i condicions per participar

Podran participar al concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya.

Es realitzarà el sorteig a Instagram i les condicions per participar són les següents:

Per participar-hi és obligatori SEGUIR el perfil d’Instagram de l’empresa (@olikylatt i

@traumafactory i comentar la publicació esmentant a una persona.

A més, es podrà guanyar una participació extra per cada vegada que:

 •  Comentar esmentant a una persona (diferents a les anteriors)

El participant pot participar tantes vegades com vulgui sempre que compleixi els requisits a sobre esmentats.

 • Selecció del guanyador i modalitat de sorteig

El sorteig es farà el dia 18/04/2023 a través de la plataforma EasyPromos, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.

Es farà un sorteig entre tots els participants i mitjançant la plataforma d’EasyPromos, es triarà un únic guanyador. El guanyador serà anunciat oficialment als nostres perfils de xarxes socials i contactarem directament amb el guanyador. Si en el termini de 7 dies no heu respost, el premi passarà al suplent, que també tindrà 7 dies per respondre. Un cop s’ofereixi el premi al suplent, el guanyador anterior perdrà el dret a reclamar el premi.

 • Desqualificacions i penalitzacions

Si s’evidencia que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.

 • Premi ofert

El premi consistirà en:

 • Una unitat de Kylatt, l’oli d’oliva verge extra de Selecció Especial del Molí d’Alcanó.
 • Un scape room per a 6 persones a Manoir Escape House.
 • Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa FRUITS DE PONENT, SCCL titular i responsable d’aquest fitxer, amb l’objectiu de:

– Gestionar la participació dels concursants i posar-s’hi en contacte.

– Comunicar-los que han resultat guanyadors del concurs.

– Enviar informació comercial de FRUITS DE PONENT, SCCL

 • Canvis i acceptació

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.

El fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Facebook a través del qual se’n desenvolupa.

 • Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de residència dels participants.